CONSILIERE PSIHOPED.

Cabinet psihopedagogic

Program de lucru cu elevii:

Nr. Crt Ziua Ora Unitatea şcolară
1. Luni 10:30-14:30 Liceu Teoretic “Al. Marghiloman” Buzau
2. Marţi 13:00-16:00 Liceu Teoretic “Al. Marghiloman” Buzau
3. Miercuri 9:30-12:30  14:00-17:00 C.J.A.P.P.

Liceu Teoretic “Al. Marghiloman” Buzau

4. Joi 13:00-16:00 Liceu Teoretic “Al. Marghiloman” Buzau
5. Vineri 9:00-12:00 Liceu Teoretic “Al. Marghiloman” Buzau
 • Rostul / rolul cabinetului de consiliere

Consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere  cu o persoană care are nevoie de sprijin. Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o înţelegere mai profundă a gândurilor, a trăirilor emoţionale care asigură şansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale.

Obiective generale:

 • Dezvoltarea personală
 • Promovarea sănătăţii şi a stării de bine
 • Prevenţie
 • Remediere

Scopurile consilierii au în vedere:

 • Sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi; Asistarea în procesul de autocunoaştere, sprijin în procesul de căutare-  formare a identităţii;
 • Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare;
 • Dezvoltarea abilităţilor sociale, de interacţiune cu ceilalţi;
 • Formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor;
 • Sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental.

Domeniile:

 • psihologic
 • pedagogic
 • orientarea carierei

Cine ? / Unde ?

Consilierea educaţională este realizată  de către specialişti formaţi în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară activitatea la Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică

Grupul ţintă:

 • elevi;
 • profesori;
 • părinţi.

Gama de probleme care fac obiectul consilierii:

 • Relaţiile părinte  – copil
 • Optimizarea procesului de învăţare
 • Conflictul dintr genarţii
 • Comunicare
 • etc.

Gama de probleme care nu fac obiectul consilierii:

  • Probleme sociale
  • etc.

Problema confidenţialităţii

Clientului beneficiază de maximă confidenţialitate ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o echipă.

Nesinonimizarea cabinetului de consiliere cu cel de psihoterapie sau psihiatrie

Grupul ţintă:

Elevi, Profesori,Părinţi

Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei.

Consultaţii cu profesorii în probleme legatede: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev

Consultaţii cu părinţii în probleme legate de :  cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

Consilierea de grup presupune o relaţionare a consilierului  cu un grup ai căror membri au o problemă comună. Procesul de consiliere valorifică experienţa şi cunoştinţele fiecărei persoane asistate. La nivelul grupului se stabileşte o reţea socială prin care sunt dezvoltate, pentru fiecare individ în parte, metodele şi planurile de clarificare a situaţiei existente, ajungându-se la individualizarea problemei. Acest tip de interacţiune contribuie nu numai la dezvoltarea individului dar şi a grupului ca întreg. În consilierea de grup se cristalizează un sentiment de comunitate având la bază nevoia de afiliere, apartenenţă, se clarifică dorinţe, nevoi şi opţiuni, iar autorealizarea pozitivă a fiecărui membru este raportată la dinamica grupului. Obiectivele consilierii de grup vizează crearea unui mediu care să dezvolte participanţilor capacitatea de a obţine informaţii şi abilităţi, de a-şi forma atitudini constructive.