MISIUNE

________Scoala noastra asigura un climat de siguranta fizica si psihologica favorabil dezvoltarii personalitatii ca intreg. Vom incuraja fermitatea, disciplina sustinuta si vom promova dezvolatrea calitatilor si aptitudinilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice.

________Prin definirea misiunii scolii se definesc obiectivele generale ale activitatii liceului in conformitate cu statutul sau:

  • Centrarea demersurilor didactice pe formarea si dezvoltarea competentelor functionale de baza, necesare pentru continuarea studiilor;
  • Diversificarea graduala a ofertei curriculare conform filierelor si profilelor si multiplicarea posibilitatilor elevului de a alege;
  • Conceperea liceului ca furnizor de servicii educationale, in cadrul caruia elevul sa fie permanent si direct implicat in construirea propriului traseu de invatare;
  • Centrarea profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator si meditator al experientelor de invatare;
  • Cresterea responsabilitatii liceului fata de beneficiarii educatiei, fata de societatea civila si diversificarea implicarii acestuia in viata comunitatii locale;
  • Trecerea de la o cultura generala universalista¬† la o cultura functionala.
  • Director Prof. Nanu Viorel